Bouwplaats inrichting

Terreininstallatie

Om de bouwplaats te voorzien van het benodigde water en energie, beschikt Heijmans Materieel Beheer over de expertise op dit vlak. Onze vakmensen denken met het project mee over de juiste toepassingen en capaciteiten. Aan de hand van deze basis gegevens worden de berekeningen, tekeningen en begroting gemaakt. Dit voor kleinschalige projecten tot projecten met meerdere midden spanning stations.

Tevens verzorgen wij de aanvragen bij de Nutsbedrijven voor de aansluitingen op de projecten.

Onze gekwalificeerde monteurs zorgen tenslotte dat conform alle eisen en normen de voorzieningen op het project tot stand komen.

Verticaal transport

In nauwe samenspraak met het project zorgt HMB voor de inzet van de juiste (toren)kraan.

Bij diverse kraanverhuurders in binnen-en buitenland heeft HMB afspraken over de inzet van het juiste type en kwalificaties van kranen.

HMB beschikt over eigen torenkraan machinisten welke beschikken over jarenlange ervaring.

Tevens beschikt HMB over een aanzienlijk aantal goederenliften. Deze worden in eigen beheer geïnstalleerd.

Project huisvesting

Om de medewerkers te voorzien van een aangename, veilige en efficiënte werkplek en/of pauzeplek heeft HMB een gecontracteerde partij welke hierin kan voorzien. 

Tevens kan deze partij zorg dragen voor opslag voorzieningen voor materieel en materialen.

Om over één aanspreekpunt te beschikken kunt u de gewenste huisvesting en/of opslag voorzieningen, ook mobiele, via de Orderdesk van HMB kenbaar maken. In samenspraak komen we tot de meest ideale invulling van uw huisvesting wensen.

Toegangsregulatie en Bouwplaats beveiliging

De beveiliging van uw project is uiterst belangrijk. Niet alleen vanwege de kostbare materialen en machines, maar zeker ook uw personeel en bezoekers moeten worden beschermd. Een project moet optimaal beveiligd zijn tegen ongenode gasten. Met een goed werkende toegangscontrole kunt u uw project op betrouwbare wijze beveiligen. 

Toegangscontrole/regulatie maakt het mogelijk om overzicht te krijgen (en te houden) van wie er op de locatie kan en mag komen. Onbevoegden worden zo eenvoudig buiten gehouden, en automatisering van deze gegevens kan helpen bij registratie van alle personen. U bent verantwoordelijk voor de personen op het project, en dat die personen over de vereiste papieren en documenten beschikken. Een geautomatiseerd systeem zorgt voor de controle en registratie van personen. Het systeem registreert wie er wanneer op uw project aanwezig is. Een toegangsregulatie systeem werkt met persoonlijke passen waarmee een tourniquet, schuifpoort of slagboom geopend kan worden. Instructies met toetsen kunnen geïntegreerd worden dit maakt het mogelijk om veiligheidsexamens te koppelen aan personen en toegangsbeheer. Geautomatiseerde toegangsregulatie bespaart tijd en dus geld. 

HMB Productlijn 

  • Tourniquets (vrijstaand of in container) 
  • Schuifhekken (Elektrisch- of handbediend)
  • Slagbomen
  • Draaipoorten elektrisch
  • Camerasysteem incl. opvolging

HMB kan u adviseren welke producten op uw project het beste zijn toe te passen. Afhankelijk van de grootte van het project zal HMB een afspraak ter plekke maken om de verschillende opties te verduidelijken. Een raming geeft een goed beeld wat de kosten in totaliteit zullen worden, en er wordt een tekening van de benodigde installatie gemaakt. HMB coördineert alle disciplines die met de aanleg en installatie van de beveiliging te maken hebben. Door één aanspreekpunt kan er al in een vroeg stadium rekening gehouden worden met de aanleg van een beveiliging op de bouwplaats. 

Installatieverantwoordelijkheid

Voor inspectie, onderhoud en beheer van laagspanningsinstallaties geldt NEN 3140 (“bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties”)

In het kader hiervan moeten installaties, ook tijdelijk bouwplaats installaties, periodiek gekeurd en onderhouden worden.

Een installatieverantwoordelijke (IVer) is hiervoor verantwoordelijk. Hij is beheerder en zorgt voor een veilige installatie.

Tevens is in het kader van art 16 van de ARBO-wet de werkgever  verplicht de veiligheid te borgen voor de werknemers op de werkplek. Dit geldt ook voor het gebruik van elektriciteit. 

HMB neemt deze verantwoordelijkheid op zich voor de installaties welke door HMB geëngineerd en geïnstalleerd zijn.  

Dit onder voorwaarden zoals bij overdracht en ingebruikname schriftelijk zijn overeengekomen.