ProjectID Bouwplaatsregistratie

Heijmans Project ID is een eenvoudig en veilig online registratieplatform waarmee iedereen die toegang wil krijgen tot de bouwplaats, zich eenmalig vooraf moet (laten) registreren. Dit geldt ook voor onderaannemers en leveranciers en onze collega’s. Zo wordt Heijmans op termijn compliant aan de wetgeving. Daarnaast:

  • Krijgen aangemelde personen één persoonlijke pas, waarmee ze álle Heijmans bouwplaatsen kunnen betreden. Gegevens die eenmaal zijn ingevoerd voor één project, kunnen namelijk ook gebruikt worden voor een volgend project.
  • Gebruiken we alléén strikt noodzakelijke gegevens;
  • Werken we er op álle Heijmans bouwplaatsen op dezelfde, efficiënte manier mee;
  • Werken we eenvoudig, veilig en eerlijk met bedrijfs- en persoonsgegevens.

Ondersteuning van Project ID supportorganisatie
De projectteams op de nieuwe bouwplaatsen die te maken krijgen met Heijmans Project ID worden ondersteund met heldere tekst en uitleg hoe te starten met registratie via het nieuwe platform. Binnen Heijmans is een Project ID supportorganisatie paraat, die continu ondersteuning biedt in de voorbereiding, opstart en tijdens de volledige looptijd van het project.

  • Vul een uitvraagscript in bij start nieuw project (te vinden op: Heijmans ProjectID Bouwplaatsregistratie - Introductiepagina (sharepoint.com)).
  • Wij maken het project aan in ProjectBOX.
  • Geven knoppentraining.
  • Regelen registratie unit met profiel op het project(indien gewenst), starterskit en hekwerkdoek.
  • Controleren gegevens registratie op juistheid en compleetheid.
  • Maken passen aan in Rosmalen en versturen deze naar contactpersoon bedrijf.