Engineering

Historie

In het verleden zijn door het Heijmans bedrijf HEMACO (HEijmans MAterieel en COnstructie), het latere Materieel en Staalbouw, complete asfaltinstallaties, grote staalconstructies en overige speciale machines ontworpen en gebouwd. Een van de eerste projecten dat door HEMACO geengineerd en gebouwd is, is een fabriek voor het fabriceren van betonelementen. Dit project dateert uit 1964.

Uit deze bedrijfsactiviteiten is HMB Engineering ontstaan.

Werkgebied HMB Engineering

HMB Engineering ondersteunt alle disciplines binnen HMB.

Een compleet takenpakket wordt hierbij uitgevoerd:

 • Het opnemen van de klantvraag.
 • Deze klantvraag vertalen naar concepten.
 • Het uitvoeren van de noodzakelijke berekeningen.
 • Het opstellen van kostenramingen.
 • Het opstellen van samenstellings- en fabricagetekeningen en deze ook waarborgen.
 • Het maken van een risico-inventarisatie.     
 • Het maken en bijhouden van de bijbehorende onderdelenboeken en gebruikershandleidingen.
 • Het per project bijhouden van een projectdossier.
 • Projectleiding en projectbegeleiding

Specifieke knowhow en expertise van HMB Engineering

Door jarenlange ervaring en product- en procesgerichte cursussen is de volgende kennis/kunde aanwezig op de afdeling Engineering:

 • Specifieke historische kennis van projecten en materieel van Heijmans
 • Een tekeningarchief van meer dan 10000 tekeningen, waaronder circa 2300 digitaal in Autocad
 • Algemene machinebouw
 • Werktuigbouwkundige kennis van technische mechanica
 • Lichte staalconstructies
 • Lagertechnieken
 • Aandrijftechniek
 • Boortechnieken
 • Bandtransporteursystemen
 • Schroeftransporteursystemen

 • Asfaltinstallaties
 • Asfaltverwerking
 • Asfaltrecycling
 • Lichte hijssystemen
 • Certificeringstraject
 • CE-markering
 • Duurzaamheid vraagstukken
 • Onderhoud optimalisatie
 • Fabricage en montagetechnieken
 • Conserveringstechnieken

Conclusie

Heijmans wil zich onderscheiden van de markt door specialistisch werk in eigen beheer uit te voeren. Hierdoor kan men:

 • Specialistische projecten uitvoeren
 • Een goede concurrentiepositie verkrijgen.
 • Kostenbesparend werken
 • Snel en goed werken.
 • Betere kwaliteit leveren.

Binnen de materieeldienst is daarom HMB Engineering van heel grote waarde. Er zijn korte communicatielijnen en men is onafhankelijk van externe partijen (levertijd). Hierdoor kan men slagvaardiger zijn in de aanbesteding en uitvoering doordat in eigen huis specialistisch materieel ontworpen en geproduceerd kan worden. HMB Engineering heeft (afzonderlijk) altijd al een ondersteunende taak voor de overige disciplines binnen HMB gehad en zal ook in de toekomst deze belangrijke taak blijven vervullen. Het in eigen huis kunnen inspelen op herstelwerkzaamheden, modificaties en nieuwbouw van materieel is niet alleen van belang voor de levertijd maar is daarnaast kostenbesparend voor Heijmans. Ook het vastleggen en documenteren van deze activiteiten is van groot belang voor de continuïteit van HMB en het te verhuren materieel.

Met de gebruiker en zijn ervaringen komen we tot oplossingen die bijdragen aan een beter en goedkoper proces op locatie. Dit kunnen innovatieve maar soms ook kleine aanpassingen zijn.

Het adviseren van onze klanten bij hun werktuigbouwkundige problemen en het bij elkaar brengen van klant en leverancier. Dat helpt onze klanten bij hun zoektocht naar oplossingen.  Bij het contact met de klanten is de samenwerking van alle disciplines binnen HMB met HMB Engineering van grote waarde. Kortom met het zoeken naar oplossingen voor de werktuigbouwkundige problemen van onze klanten zal HMB Engineering de klanten ontzorgen.

Ook is HMB Engineering in het bezit van een groot en goed gedocumenteerd archief wat steeds verder uitgebreid wordt.

Vanwege de grote kennis op een zeer divers gebied kan HMB Engineering een partner zijn in het oplossen van uw technische problemen.

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met HMB Engineering van Heijmans Materieel Beheer, e-mail: ddalen@heijmans.nl