De Extra Boodschap 2.0

Gepubliceerd op: 06-09-2021

Net voor de bouwvak hebben we de digitale variant van de "Extra Boodschap" op de eerste bouwplaatsen geïntroduceerd. Op de schermen worden foto's en filmpjes van veilig werken getoond. Dit heeft als doel om een positief veiligheidsgedrag te stimuleren, ook wel priming* genoemd.

 

De schermen zijn behoudens 230v self-supporting. Via een eigen 4G router staan ze in verbinding met een online omgeving van waar de content wordt gewijzigd.

Komend jaar hangen de schermen op Park van Buijsen, HAGA deelgebied 2 en 3, Energiekwartier blok F1 en Havenkwartier!

 

De "Extra Boodschap" is een initiatief dat voor komt uit het Masterplan Veiligheid (veiligheid verankeren in onze routines) en zijn ontworpen en gerealiseerd in samenwerking met KPE Groep en Admirror. 

 

 

* Priming

Het activeren van een stereotiep beeld of een eigenschap heeft invloed op je eigen gedrag en je beeld over anderen. Dit noemt men priming en is onderdeel van Brain Based Safety. Wanneer we nieuwe dingen leren of ervaren, relateren we dat aan wat we al kennen en kunnen of ervaren hebben. We leggen associaties met onze voorkennis en ervaring. We bouwen voort op gerelateerde neurale snelwegen. Als we een externe prikkel waarnemen die geassocieerd kan worden met een bepaald gedragspatroon, zal dat patroon daardoor hoger op de voorkeursladder van de automatische piloot komen. In een organisatie die veel met veiligheid bezig is, is het dus cruciaal dat medewerkers niet kunnen ontsnappen aan prikkels die hier steeds weer naar verwijzen.