Missie-Visie

HMB adviseert, investeert, beheert en verhuurt kwalitatief hoogwaardig bouw- en infra materieel tbv onze interne businessunits. 

Het ontzorgen van de businessunits staat daarbij centraal met een op hun business afgestemd pakket aan materieel.

Afhankelijkheid van het materieel is niet te onderschatten, onze businessunits moeten te allen tijde veilig en duurzaam hun werk kunnen verrichten. Betrouwbaarheid van het materieel staat hierbij voorop!

HMB is zich hiervan bewust en wij streven dan ook naar 100% betrouwbaarheid van onze dienstverlening, van al onze leveringen en van al onze afspraken.

Daarnaast beseffen wij ons dat duurzaamheid en veiligheid de belangrijkste criteria zijn voor de toekomst.

HMB wil hier ondersteunend zijn aan de business om te komen tot een veilig en een duurzaam materieel pakket en een veilige en duurzame bouwplaats inrichting.