Vermissing

De redenen tot een vermissing/afkoop kunnen verschillend zijn. Er kan sprake zijn van diefstal wat de uitvoerder onmiddellijk opmerkt of van facturatie van materieel terwijl het fysiek niet meer aanwezig is op het werk. Echter de procedure in beide gevallen blijft hetzelfde, met de kanttekening dat bij diefstal de uitvoerder een proces verbaal moet laten opmaken door de politie. Dit om de schade eventueel te kunnen verhalen bij de verzekering. Een vermissing/afkoop mag niet gemaakt worden als het materieelstuk nog fysiek aanwezig is op het werk.

Wij verzoeken u bij een vermissingen de volgende gegevens te vermelden:

WBS nummer/projectnummer, omschrijving van het project, materieelnummer(s), omschrijving materieelstukken, aantal, vermissingdatum.

Na het melden van een vermissing zal er een vermissingvoorstel richting de klant worden verzonden. Hierop worden de desbetreffende materieelstukken vermeld met de daarbij behorende bedragen.

Wanneer het voorstel ondertekend retour is verzonden, zal de factuur gegenereerd gaan worden. Dit houdt in dat u een factuur ontvangt voor de vermissingen, bij Heijmans bedrijven zullen deze kosten direct op de desbetreffende WBS worden geboekt.